Owl Image
Owl Image

SD122

drzwi dwupłycinowe pełne z podziałem na gładką prostokątną płycinę

dolną o szerokości 57 cm i wysokości 37 cm oraz gładką płyciną górną zakończoną

łukiem o szerokości 57 cm i wysokości 114,5 cm.