Owl Image
Owl Image

SD100

drzwi dwupłycinowe pełne z podziałem na podwójną płycinę dolną

o szerokości 57 cm i wysokości 48 cm zakończoną stylowym łukiem

oraz podwójną płycinę górną zakończoną stylowym łukiem o szerokości 57 cm i wysokości 103 cm.