Owl Image
Owl Image

SD110

drzwi dwupłycinowe pełne z podziałem na gładką płycinę

dolną o szerokości 57 cm i wysokości 48 cm zakończoną

stylowym łukiem oraz gładką płycinę górną zakończoną stylowym

łukiem o szerokości 57 cm i wysokości 103 cm