Owl Image
Owl Image

SD118

drzwi sześciopłycinowe pełne z podziałem na 2 płyciny dolne prostokątne

o szerokości 18,5 cm i wysokości 33,5 cm, 2 płyciny środkowe o szerokości 18,5 cm i wysokości 60,5 cm

oraz 2 płyciny górne kwadratowe o szerokości 18,5 cm i wysokości 18,5 cm