Owl Image
Owl Image

SD121

drzwi sześciopłycinowe z 4 szybami, z podziałem na 2 płyciny dolne

prostokątne o szerokości 18,5 cm i wysokości 33,5 cm, 2 szyby zastępujące

płyciny środkowe o szerokości 18,5 cm i wysokości 60,5 cm oraz 2 szyby

zastępujące płyciny górne kwadratowe o szerokości 18,5 cm i wysokości 18,5 cm