Owl Image
Owl Image

SD120

drzwi sześciopłycinowe z 2 szybami, z podziałem na 2 płyciny dolne

prostokątne o szerokości 18,5 cm i wysokości 33.5 cm, 2 szyby zastępujące

płyciny środkowe o szerokości 18,5 cm i wysokości 60,5 cm oraz 2 płyciny

górne kwadratowe o szerokości 18,5 cm i wysokości 18,5 cm